AVISO LEGAL

AVÍS LEGAL

INFORMACIÓ LEGAL

Als efectes del que disposa l'art. 10.1 de la llei 34/2002 de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i correu electrònic, es fa constar que el prestador de serveis és MITOUR COSTABLANCA (en endavant, el PRESTADOR ), amb domicili social a l'av. Escandinavia 33, nº39, Gran Alacant, Santa Pola, Alacant; i en el seu nom Alejandro González Alegre amb NIF nombre 4853160H i inscrit en el Registre d'Agències de Viatges de la Comunitat Valenciana amb llicència CV-Mm-2144-A, sent la Direcció General de Turisme l'organisme públic encarregat de la supervisió de l'activitat de les agències de viatge.

ACCÉS I UITILIZACIÓN DEL LLOC WEB

Les presents Condicions Generals d'Accés i Ús regulen l'accés i utilització del lloc web "www.mitourcostablanca.com" (en endavant, el lloc web) que el PRESTADOR posa a disposició dels usuaris d'internet, i té per objecte facilitar a l'usuari informació relativa al PRESTADOR, les seves activitats i productes, qui som les diferents aèries de negoci i les últimes notícies publicades sobre el PRESTADOR. L'accés al Lloc Web comporta l'acceptació de les presents Condicions Generals d'Accés i Ús, pel que li preguem les llegeixi atentament abans de fer ús del mateix. Si no accepta les presents condicions, li preguem s'abstingui d'utilitzar el Lloc Web i el seu contingut. Així mateix el PRESTADOR posa en coneixement dels usuaris d'aquest Lloc Web que aquestes Condicions Generals d'Accés i Ús podran ser adaptades o modificades en qualsevol moment sense notificació prèvia. En conseqüència, l'usuari haurà de llegir i acceptar les presents Condicions Generals d'Accés i Ús en cadascuna de les ocasions en que desitgi utilitzar el Lloc Web. L'usuari es compromet a fer ús diligent del Lloc Web, així com de la informació relativa als productes continguda en el mateix, amb total subjecció tant a la normativa aplicable com a les presents Condicions Generals d'Accés i Ús.


EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT

Funcionament del lloc web
El PRESTADOR, en compliment dels seus estàndards de qualitat i d'atenció integral a l'usuari, revisa contínuament la informació publicada, utilitzant la seva tecnologia i personal qualificat, realitzant el millor esforç possible perquè la informació sigui veraç i ajustada dins dels límits de l'estat de la tecnologia, però, en ocasions aquesta pot contenir imprecisions, errades o qualsevol gènere d'error.


Modificacions en la informació del lloc web
El PRESTADOR es reserva la facultat de realitzar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions, supressions o actualitzacions sobre la informació continguda en el Lloc Web, la seva configuració o presentació.

Ús de la informació continguda en el Lloc Web
Tant l'accés al Lloc Web com l'ús que pugui fer de qualsevol informació que conté, es realitzen sota la responsabilitat exclusiva de l'usuari. El PRESTADOR no es responsabilitza de qualsevol dany o perjudicis que es puguin derivar, directament o indirectament de l'accés o ús de la informació continguda en el Lloc Web, i especialment, d'aquella informació relativa a tercers diferents del PRESTADOR.


RESPONSABILITAT DE L'USUARI

L'usuari és conscient, i accepta voluntàriament, que l'ús del Lloc Web té lloc, en tot cas, sota la seva única i exclusiva responsabilitat. L'usuari respondrà dels draps i perjudicis de tota naturalesa que el PRESTADOR, pugui patir com a conseqüència de l'incompliment de qualssevol de les obligacions a què queda sotmès en virtut de les presents Condicions Generals d'Accés i Ús o de la legislació aplicable en relació amb la utilització del Lloc Web.


PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

El PRESTADOR es compromet a complir la legislació vigent en matèria de tractament automatitzat de dades i, en particular, la Llei Orgànica 15/99 de protecció de dades de caràcter personal de 13 de desembre (en endavant LOPD). El convidem a conèixer amb detall la nostra política de privacitat.


COOKIES

Part dels serveis del PRESTADOR utilitzen cookies. El convidem a conèixer amb detall la nostra política en matèria de cookies.


DRETS D'AUTOR, MARQUES REGISTRADES, SOFTWARE.

Tots els continguts d'aquest lloc web, incloent continguts, marques, gràfics, logotips, icones, botons, imatges i programari, són propietat del PRESTADOR o dels seus proveïdors de continguts i estan protegits per les normes nacionals i internacionals de propietat industrial i intel·lectual. La selecció, recopilació, ordenació, programació, disseny i muntatge de tot el contingut del lloc web és propietat exclusiva de l'PRESTADOR i es troba protegida per les normes nacionals i internacionals de propietat industrial i intel·lectual. Tot el programari utilitzat en el lloc web, és propietat del PRESTADOR o dels seus proveïdors de programari i es troba protegit per les lleis nacionals i internacionals de propietat industrial i intel·lectual. Queda terminantment prohibit qualsevol altre ús del contingut o fotografies del lloc web, incloses la reproducció, modificació, distribució, transmissió, posterior publicació, exhibició o representació total o parcial del mateix sense consentiment exprés del PRESTADOR o dels seus proveïdors. El PRESTADOR, així com els seus gràfics i logotips són marques protegides a l'Oficina Espanyola de Marques i Patents.


LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

L'accés i utilització del Lloc Web es regirà i interpretarà de conformitat amb la legislació espanyola. Qualsevol controvèrsia que pogués derivar-se de l'aplicació de la presents condicions es dirimirà davant els tribunals de la Comunitat Valenciana (Espanya), sense perjudici de qualsevol altre fur que pogués correspondre a la part demandant, d'acord amb el que estableix la normativa processal d'aplicació.


Cart 0 Shopping Cart

No products

Free shipping! Shipping
0,00 € Total

Check out

Follow us on Facebook